Tin pháp luật

Đề xuất về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ

Đề xuất về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ

01/08/2018 5:20:15 PM | 8428

Quy định mới quy hoạch về giao thông vận tải đường bộ đang được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt.

Đề xuất về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ

Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, quy hoạch giao thông vận tải đường bộ là quy hoạch lĩnh vực chuyên ngành, gồm quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch phương tiện giao thông và vận tải đường bộ. Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ được lập trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, đồng bộ với quy hoạch ngành, lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch các chuyên ngành giao thông vận tải khác…

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định mới về quy hoạch về giao thông vận tải đường bộ như sau:

1. Quy hoạch về giao thông vận tải đường bộ gồm quy hoạch mạng lưới đường bộ và quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia là quy hoạch ngành quốc gia bao gồm hệ thống đường quốc lộ và hệ thống đường cao tốc. Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia xác định phương hướng phát triển, phân bố và kết nối hệ thống giao thông vận tải đường bộ, kết nối với các phương thức vận tải khác và xác định nguồn lực thực hiện.

3. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quốc gia là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, xác định quan điểm, mục tiêu, quy mô phát triển của mạng lưới đường bộ quốc gia; phương án phát triển trên phạm vi cả nước; định hướng bố trí sử dụng đất, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái; xác định danh mục dự án xây dựng công trình đường bộ quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quốc gia bao gồm quy hoạch công trình đường bộ quốc gia; quy hoạch các công trình kết cấu hạ tầng khác phục vụ giao thông vận tải trên mạng lưới đường bộ quốc gia gồm bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trung tâm sát hạch lái xe, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, hệ thống quản lý giao thông và các công trình phụ trợ khác của đường bộ phục vụ giao thông đường bộ.

4. Quy hoạch về hệ thống đường bộ địa phương gồm đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các công trình kết cấu hạ tầng khác phục vụ giao thông đường bộ địa phương nằm trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

5. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch và các nội dung khác liên quan đến quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thực hiện theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch và các nội dung khác liên quan đến quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quốc gia thực hiện theo quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.


Phản hồi bài viết


Các bài liên quan

• Phân luồng trong cấp GCN xuất xứ hàng hóa ưu đãi (01/08/2018)

• Hoàn chỉnh quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (01/08/2018)

• Thủ tục hành chính chiếm 76% thời gian nhập khẩu là một rào cản ngành logistics VN (01/08/2018)

• Truy tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển gần 56kg cocain vào Việt nam (19/10/2018)

• Logistics & lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất (01/08/2018)

• Những pha vận chuyển siêu trường, siêu trọng trên thế giới (01/08/2018)


Các bài mới nhất

• Chi phí 'ngáng trở' logistics (19/10/2018)

• Giảm chi phí logistics, phải ứng dụng công nghệ (01/08/2018)

• Công ty TNHH Quốc tế Delta: Kỷ niệm 14 năm thành lập (01/08/2018)

• Nâng cao nội lực, vững bước thành công (19/10/2018)

• Con người là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi thành công (01/08/2018)

• Danh bạ điện thoại quốc tế (29/10/2018)

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

(Kinh doanh)

Miền Trung

(Kinh doanh)

Miền Nam

Kinh doanh