Vận tải hàng đông lạnh

vận tải hàng đông lạnh

06/08/2018 2:32:06 PM | 15254

Chúng tôi cũng có đội xe tải đông lạnh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng mát, hàng lạnh cho khách hàng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trên mỗi phương tiện vận chuyển hàng đông lạnh đều được trang bị thiết bị ghi nhận nhiệt độ (data logger) để đảm bảo việc ghi nhận và giám sát nhiệt độ được diễn ra liên tục.

Chúng tôi đảm bảo dịch vụ phân phối đúng nhiệt độ quy định và đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng thời hạn. Các phương tiện đều được lắp thiết bị định vị (GPS), giúp theo dõi vị trí hàng hóa liên tục chính xác từ điểm đi đến điểm đến.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

(Kinh doanh)

Miền Trung

(Kinh doanh)

Miền Nam

Kinh doanh