Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

17/10/2018 4:09:50 PM | 10501

Tầm nhìn và xứ mệnh

I. Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ logsitics hàng đầu tại Việt Nam

II. Sứ mệnh

Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp phù hợp với các nhu cầu đặc thù của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

(Kinh doanh)

Miền Trung

(Kinh doanh)

Miền Nam

Kinh doanh