fiata
viffas

Vận tải nội địa

   Từ khi thành lập, Delta cung cấp dịch vụ vận tải thông qua việc mua ngoài dịch vụ của các đối tác vận tải. Chúng tôi ý thức đầy đủ rằng khả năng phát triển và quản lý đối tác là yếu tố quyết định đến chât lượng cũng như giá cả dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

   Đến tháng 8 năm 2010, Delta đã thành lập đội xe riêng của mình tại Bình Dương và tháng 11 năm 2010, tại Bắc Ninh, để bắt đầu cung ứng dịch vụ vận tải cho khách hàng với tư tách là một người vận tải đích thực. Việc thành lập đội xe riêng đã giúp Delta cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng với chất lượng dịch vụ cao hơn và giá cả cạnh tranh.

   Đến nay, Delta đã có đội xe  bao gồm xe tải thùng kín từ 1.25 tấn đến 9.9 tấn và đầu kéo container. Toàn bộ phương tiện vận tải của chúng tôi đều được gắn thiết bị định vị (GPS) nhằm quản lý và khai thác tốt nhất cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa chuyên chở và cung cấp thông tin chuyển tải chính xác cho khách hàng khi có yêu cầu.

   Với việc thành lập và nắm 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Vận tải Delta từ ngày 15 tháng 10 năm 2012, dịch vụ vận tải của Delta đang từng bước được tách ra hoạt động độc lập. Điều này sẽ đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ vận tải sẽ chuyên nghiệp hơn và qui mô dịch vụ sẽ lớn hơn trong tương lai.

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.