fiata
viffas

Thủ tục hải quan

     Từ ngày đầu thành lập, Delta đã bắt đầu cung cấp cho khách hàng dịch vụ khai thuê hải quanvới loại hình hàng gia công và sản xuất xuất khẩu. Đến nay, Delta đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm với loại hình tờ khai này sau nhiều năm làm việc.

     Đến năm 2008, Delta bắt đầu làm việc với loại hình nhập đầu tư. Cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan ở loại hình tờ khai này đã giúp Delta tiếp cận được với nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt nam, đặc biệt là các khách hàng Nhật bản. Đến nay, Delta đã có hơn 10 khách hàng Nhật bản trên toàn quốc, hoạt động chủ yếu ở các khu công nghiệp trong nhiều lĩnh vực như điện, điện tử, nhựa …..

     Đến nay, Delta đã có trên 30 nhân viên được Tổng cục Hải quan Việt nam cấp chứng chỉ khai thuế hải quan với tỷ lệ hơn 30% trên tổng số nhân viên. Đây là tỷ lệ nhân viên có chứng chỉ khai thuê hải quan cao nhất trên toàn quốc, đảm bảo năng lực cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan ở tất cả các loại hình tờ khai.

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.