fiata
viffas

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị chuỗi cung ứng hàng đầu trên thị trường Việt nam

 

 

 

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.