fiata
viffas

Sứ mệnh

     Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp về giao nhận, vận tải và kho bãi.

 

 

 

 

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.