fiata
viffas

Lịch sử hình thành và phát triển

  -   Ngày 14 tháng 6 năm 2004, Công ty được thành lập tại Hà nội với 4 nhân viên, chủ yếu làm hàng không tại sân ban Nội bài.

  -   Ngày 24 tháng 2 năm 2005, thành lập văn phòng đại diện tại cảng Hải phòng để làm hàng biển tại đây. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2010, văn phòng đại diện được nâng cấp thành chi nhánh tại Hải phòng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tại đây.

  -   Tháng 12 năm 2006, Công ty được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội giao nhận vận tải Việt nam (VIFFAS), nay là Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt nam. Đến tháng 2 năm 2007, Công ty được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội giao nhận quốc tế (FIATA).

  -   Ngày 25 tháng 1 năm 2007, thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh để tiếp cận thị trường logistics tại đây và bắt đầu cung ứng dịch vụ trên toàn quốc. Đến nay, chi nhánh HCM đang cung cấp cả ba dịch vụ cốt lõi là giao nhận, vận tải và kho bãi. 

  -   Tháng 2 năm 2008, thành lập văn phòng đại diện tại Bình dương để thực hiện công tác sales và marketing và đến ngày 20 tháng 1 năm 2012, nâng cấp thành chi nhánh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ và khách hàng tại đây.

  -   Ngày 22 tháng 8 năm 2008, thành lập văn phòng đại diện tại Bắc Ninh để thực hiện công tác sales và marketing tại đây. 

  -   Đến ngày 15 tháng 10 năm 2012, Công ty thành lập một công ty thành viên là Công ty TNHH MTV Vận tải Delta với mục tiêu quản lý hoạt động vận tải như một dịch vụ độc lập.

  -   Ngày 03 tháng 10 năm 2012, thành lập văn phòng đại diện tại Hải Dương để thực hiện công tác sales và marketing tại đây. 

  -   Tháng 1 năm 2013, thành lập văn phòng giao dịch tại sân bay Nội bài.

  -   Công ty cũng được công nhận là Đại lý hải quan tại Hà nội (27/3/2009), Hồ Chí Minh (13/4/2009), Bình Dương (04/6/2013) và Hải Phòng (04/7/2013).

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.