fiata
viffas

Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức:


2. Nhân sự chủ chốt:
     - Trần Đức Nghĩa. Giám đốc
          + Executive MBA, University of Hawai’i
          + 20 kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận

     - Dương Lạc An, Phó Giám đốc
          + Executive MBA candidate, Viện Công nghệ châu Á
          + Trên 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận

     - Đinh Phạm Tri
          + MBA, Northern Arizona University
          + Trên 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận

     - Koichi Takeuchi, Trưởng phòng Sales/Marketing
          + Cử nhân Luật, ĐH Waseda, Nhật bản 
          + Chuyên quản lý và bán hàng trong lĩnh vực dịch vụ

 

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.