fiata
viffas

Chính sách tuyển dụng

Chính sách chung:

o   Quá trình tuyển dụng dựa trên các tiêu chí riêng của Công ty TNHH Quốc tế Delta. Chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ thắc mắc nào của ứng viên liên quan đến quyết định tuyển dụng.

o   Các ứng viên sẽ được xem xét trên cơ sở công bằng.

 

Hồ sơ xin việc bao gồm:

o   Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp.

o   Bản sao bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ và CMTND photo.

o   Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 06 tháng.

o   Ảnh chụp trong vòng 06 tháng.

o   Chấp nhận Hồ sơ Copy và Bổ sung 1 bộ Hồ sơ hoàn chỉnh trong ngày đi làm.

 

Ghi chú: Không trả lại hồ sơ cho ứng viên không trúng tuyển.

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.